Ksenia Sokolova – Profesional Tenis Player

Dortmund, Germany